วิธีปลูกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบบ้านๆเข้าใจง่าย

มะม่วงหิมพานต์เหมาะสมที่จะปลูกในประเทศไทยเพราะพืชสายพันธ์นี้ชอบอากาศร้อนและมีฝนตกชุบเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับมะม่วง ที่เห็นจากชื่อก็จะรู้ได้ในทันที เป็นพืชที่ไม่ผลัดใบความสูงจากต้นถึงยอดก็อยู่ราว 6- 12 เมตร การแผ่กิ่งก้านเป็นพุ่มได้กว้าง 4-10 เมตร ลักษณะของกิ่งก้านใหญ่ สามารถที่จะแต่งกิ่งก้านได้ตามที่เราต้องการ แต่ถ้าอยู่ในธรรมชาติจะไม่แตกกิ่งก้าน มีใบรูปวงรีเหมือนไข่ โคนใบแหลมยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร มีดอกรูปทรงเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ประมาณ 15-25 เซนติเมตร บางดอกมีเกสรตัวผู้ และบางดอกจะมีทั้งเกสรตัวผู้ และตัวเมียอยู่ในช่อเดียวกัน ในการผสมพันธ์จึงต้องทำในช่อเดียวกัน และในหนึ่งดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ เมื่อออกดอกจะมีสีขาวนวลและเมื่อระยะเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนสีชมพูอมเหลือง ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งจะมีดอกกลีบเลี่ยงทั้ง 5 จะม้วนเข้าหากลีบเลี้ยงช่วงเวลานี้จะเห็นเกสรตัวเมียได้ชัดที่สุด ส่วนเกสรตัวผู้จะอยู่ภายในดอก 9 อัน มีรังไข่อยู่ในเกสรตัวเมีย

ลูกอ่อนของมะม่วงหิมพานต์มีลักษณะที่แตกต่างสิ่งที่เห็นเป็นก้านยาวๆนั้นคือผลของดอกที่ขยายตัวใหญ่ขึ้น เมล็ดของมะม่วงหิมพานต์นั้นอยู่ที่ปลายสุดรูปร่างเป็นเมล็ดใหญ่ๆ เมื่อผลสุกจะมีสีสันสดใสสามารถเก็บได้เลยการเก็บควรจะใส่ถุงมือ เม็ดมะม่วงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงได้รับความนิยมสูง และส่วนอื่นๆก็สามารถนำไปทำประโยชน์ได้มากมาย

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Post Author: admin