ลักษณะของต้นมะม่วงหิมพานต์หลากหลายสายพันธุ์

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชไม้ดอกยืนต้น Anacardiaceae คาดกันว่าเป็นพืชที่มาจากพื้นเมืองของภาคตะวันออกฉียงเหนือของประเทศบราซิล และเรียกได้หลายภาษาเป็นอย่างมากและก็กล่าวต่อกันมาอีกว่ามะม่วงหิมพานต์เป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้อีกด้วย เป็นที่นิยมในการปลูกมากตั้งแต่เม็กซิโกจนถึงเปรูและได้ขยายพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว จนไปถึงอเมริกาเหนือและแอฟริกา ตามหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก จนมาถึงที่ทวีปเอเชีย ปัจจุบันมีการออกมะม่วงหิมพานต์มีรายใหญ่ในการส่งออกของโลกอยู่ไม่กี่ราย ได้แก่ โมแซมบิค อินเดีย บราซิล แทนซาเนีย เป็นต้น มะม่วงหิมพานต์ได้เข้ามาสู่ยังประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2444 โดย พระยารัษฎานุประดิษฐ์ หรือ คอมซิมบี ณ ระนอง นั่นเอง ซึ่งได้นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย โดยกรมวิชาเกษตรได้ทำการค้นคว้าเพิ่มเติ่มให้มะม่วงหิมพานต์ได้ทำการปลูกในประเทศไทยและสร้างผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง

ลักษณะทั่วไปของต้นมะม่วงหิมพานต์ในประเทศไทย

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชยืนต้นตระกูลเดียวกับมะม่วงที่มีอยู่บนโลกในประเทศเขตร้อน เป็นใบไม้ผลัดใบสูง ความกว้างโดยรอบของต้นใหญ่ถึง 4 – 10 เมตร กิ่งยอดยาวแผ่ออกมาจากกิ่งใหญ่ ถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติจะไม่มีกิ่งแขนงเกิด ต้องทำการตัดกิ่งอยู่สม่ำเสมอ มีดอกสีแดงที่กว้างประมาน 10 – 25 เซนติเมตร

สายพันธุ์ของมะม่วงหิมพานต์ที่พบบนโลก

มะม่วงหิมพานต์มีไม่ต่ำกว่า 400 สายพันธุ์ แต่จะมีพันธุ์ปลูกอยู่ในประเทศไม่กี่พันธ์เพียงเท่านั้น พันธ์ที่ขึ้นชื่อและรู้จักกันในปัจจุบันมี พันธุ์ศรีสะเกษ 60-1,ศรีสะเกษ 60-2,พันธุ์ศรีวิชัย 25,พันธุ์เกาะพยาม แต่ละสายพันธุ์ก็จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน แต่จะเหมาะกับพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของเราไปคนละแบบ ทุกวันนี้ประเทศไทยก็ส่งออกผลิตผลไปขายต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก

Post Author: admin