วิธีการเตรียมดินก่อนปลูก มะม่วงหิมพานต์

 

            ขั้นตอนจะปลูกอะไรแต่ละอย่าง จะต้องมีดินที่แข็งแรงซึ่งสมบูรณ์เสมอ โดยจะเห็นว่าการที่ต้องปลูกอะไรแล้วนั่น จะต้องเตรียมหน้าดินให้พร้อมปลูกพืชแต่ละอย่างลงไปในดิน เพราะการเลือกดินจะปลูกต้นไม้หรืออย่างอื่น โดยจะเห็นได้ว่าการทำหน้าดินให้สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้ว เราก็ควรนำต้นไม้ลงไปปลูกหรือไม่ก็นำเมล็ดได้ทำการเตรียมไว้ เพื่อหน้าดินของจะได้พร้อมเสมอโดยควรรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ของคุณได้โตอย่างแข็งแรงด้วยนะคะ ควรศึกษาวิธีการปลูกต้นไม่ให้ดีก่อนนะคะ จึงจะได้ต้นไม้ดีมีคุณภาพต่อการนำไปจำหน่ายในต่างๆ มะม่วงหิมพานต์สร้างรายได้ให้กับหลายคนมาแล้ว จึงควรนำมาเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยนำต้นมะม่วงหิมพานต์มาแจกจ่ายหรือนำเมล็ดมาแจกให้กับชาวบ้านได้เพาะปลูกกัน

วิธีการปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์

  • อันดับแรกถ้าใครเพาะเมล็ดลงในถุงพลาสติกก่อนนำไปปลูก ในแปลงเตรียมไว้แล้วก็ควรจะขุดหลุมให้กว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร โดยวัดจะระยะทางทั้งหมดระหว่างแถวควรห่างกัน 6 เมตรต่อต้น เพื่อจะไม่แออัดจนเกินไปและไม่แย่งกันขึ้นด้วย
  • ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักได้เตรียมไว้ คลุกกับดินรุดและกรองไว้ข้างบน และ นำต้นมะม่วงเราได้เตรียมไว้ลงไปในหลุมควรให้รากของโคนต้นอยู่เหนือปากหลุมเล็กน้อย ปักไม้พยุงลำต้นโดยใช้เชือกผูกติด กับลำต้นเพื่อที่จะไม่ให้หัก
  • ควรปลูกมะม่วงหิมพานต์ไร่ละ 40 ต้น เพื่อจะให้เป็นแนวแถวเรียงสวย ควรเว้นระยะห่างของต้นก็จะพอดีกันไม่เบียดจนเกินไป ซึ่งควรหาพืชสามารถทำเงินได้ด้วยเพื่อจะได้มีรายได้ไปใช้ก่อน เพราะมะม่วงหิมพานต์ต้องรออีก 1-2 ปีด้วยกัน ใช้เวลานานพอสมควรจะต้องรอผลผลิตของต้นมะม่วงหิมพานต์คะ
  • ซึ่งการปลูกต้นมะม่วงก็ได้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะทั้งต้นของมันสามารถนำไปรักษาโรคได้หลายอย่าง โดยยังช่วยให้นำไปปรุงอาหารหรือนำไปทานเล่นได้ เพราะตัวของลำต้นสามารถนำไปทำยาได้ เพื่อจะรักษาโรคต่างๆได้อย่างดีขึ้น เพียงแค่คุณนำใบของมันไปล้างและนะไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ผลของมะม่วงหิมพานต์สามารถนำไปทำแยม ทำอาหาร น้ำส้มสายชู เครื่องดื่ม ไวน์ น้ำของหิมพานต์ สามารถนำไปเป็นยาแก้รักษา โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน เจ็บคอ ขับปัสสาวะ ซึ่งต้นเดียวสามารถนำไปทำประโยชน์ได้ขนาดนี้

Post Author: admin